being Vietnamese · finland · life experience

Có nên đi du học không?

Câu chuyện về việc nên đi du học hay không là câu chuyên muôn thuở. Đi du học không phải là để chứng tỏ “gia đình mình có điều kiện hơn nhà-người-ta”, không phải để thể hiện bản thân “mình giỏi thì mình đi”. Trước khi trả lời câu hỏi: Có nên đi du học không?, hãy tự hỏi: mình có đủ bản lĩnh để sống ở-một-đất-nước-khác?

Continue reading “Có nên đi du học không?”