being Vietnamese · Studying abroad

sốc văn hóa du học (lần 1)

“Sốc văn hóa du học” cũng là một trong những ngọn nguồn cho việc mắc bệnh trầm cảm. Mình đã từng 2 lần bị “sốc du học” nên mong rằng, các bạn du học sinh nào đang trong tình trạng tương tự sẽ thấy phấn chấn hơn. Continue reading “sốc văn hóa du học (lần 1)”

being Vietnamese · finland · Studying abroad

Năm đầu tiên du học – Nên làm gì?

Mình chưa đủ tuổi đi học Master – Cao học – nên bài viết này, mình viết dựa trên quan điểm của sinh viên du học bậc đại học ở Phần lan – tiêu biểu cho những nước mà tiếng Anh không phải quốc ngữ 🙂 Nếu các bạn là những sinh viên mới bắt đầu cuộc sống du học xa nhà ở những nơi như vậy, thì mình mong bài viết này sẽ giúp các bạn định hướng phần nào con đường du học của mình 🙂 Continue reading “Năm đầu tiên du học – Nên làm gì?”