being Vietnamese · Studying abroad

sốc văn hóa du học (lần 1)

“Sốc văn hóa du học” cũng là một trong những ngọn nguồn cho việc mắc bệnh trầm cảm. Mình đã từng 2 lần bị “sốc du học” nên mong rằng, các bạn du học sinh nào đang trong tình trạng tương tự sẽ thấy phấn chấn hơn. Continue reading “sốc văn hóa du học (lần 1)”